Svět knihy Praha 2023

30.04.2023

28. ročník mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu bude z hlediska tématu výjimečný. Koncept "Autoři bez hranic" reaguje na současnou dobu, v níž jsou hranice – nejen ty fyzické, ale i kulturní, sociální, sexuální, žánrové či politické – čím dál méně zřetelné. V roce 2023 tedy není čestným hostem žádná konkrétní země, ale literáti, kteří pomyslné hranice překračují. Novinkou bude také kampaň "Podporuj svého knihkupce". Poprvé se uskuteční dvoudenní Central and East European Book Market určený pro odbornou veřejnost.